Get Adobe Flash player

loga

 

Galicyjska Izba Gospodarcza zrealizowała Mały projekt pt. Wydanie publikacji (ksiązki specjalistycznej ) „Rzemiosło i przedsiębiorczość w Świątnikach Górnych i okolicy – tradycja i współczesność”.

 Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kwota dotacji: 10 960,00 zł, całkowita wartość projektu to 25 950,00zł. Celem projektu jest promocja zwyczajów, tradycyjnych zawodów i rzemiosła na terenie Gminy Świątniki Górne.

W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania: opracowanie tekstów, tłumaczenia tekstów na j. angielski, projekt, skład oraz druk 1000 egzemplarzy książek.


zdjecia ksiazki GIG