Get Adobe Flash player

Składki członkowskie obowiązujące w Galicyjskiej Izbie Gospodarczej: 

Wysokość składki:
- 50,00 zł / rocznie firmy zatrudniajace do 5 osób
- 100,00 zł / rocznie firmy zatrudniające powyżej 5 osób


Składki można wpłacać na konto:

KBS Filia Świątniki Górne
0385910007 0220061029480001


lub

gotówką u skarbnika GIG - p. Dorota nowak

Wszystkich członków Izby uprzejmie prosimy o bieżące, coroczne regulowanie składek.