Get Adobe Flash player

Zakład Produkcyjno-Handlowy 
MARIA BUJAS

32-040 Świątniki Górne 
ul. K. Bruchnalskiego 37

tel. 12 2704 269, 504-23-12-12

Zakład Produkcyjno – Handlowy w Świątnikach Górnych przy ul. Bruchnalskiego 37 prowadzony jest przez Panią Marię Bujas. Jest to firma rodzinna posiadająca tradycje sięgające lat 30-tych XX wieku. Już wtedy produkcją metalową w tym miejscu zajmował się p. Feliks Kozłowski dziadek męża właścicielki p. Jerzego Bujasa. Później firmę prowadził jego ojciec Feliks Bujas. 

Firma przez lata zajmowała się produkcją wielu artykułów z metalu m.in. jak większość firm z okolicy wytwarzała kłódki. Firma w swojej historii zajmowała się również produkcją metalowych nożyczek, żabek do karniszy a także w spółce z innymi rzemieślnikami ze Świątnik produkowała kasety metalowe. Produkcja żabek i kaset metalowych została zakończona w 1992 roku.

Dzisiaj firma zajmuje się w głównej mierze produkcją konstrukcji stalowych oraz elementów kutych bram, balustrad, ogrodzeń. Produkuje również osprzęt metalowy do włazów przeznaczonych na eksport. Wśród klientów firmy znaleźć można tak znaczących odbiorców jak firmę Stolbud z Włoszczowej dla której produkowane były zasuwnice metalowe. 

Bardzo ważną częścią działalności firmy jest działalność usługowa w zakresie renowacji zabytkowych okuć. Ze względu na duże doświadczenie firma podejmuje się najbardziej nietypowych zleceń w tym zakresie dbając o wierne odwzorowanie elementów starych wyrobów rzemiosła metalowego. 
Firma obsługuje wielu klientów w całym kraju a dzięki dbałości o jakość cieszy się uznaniem odbiorców. 
Firma zrzeszona jest w Galicyjskiej Izbie Gospodarczej.

 


  

Production and Trade Shop
MARIA BUJAS
32-040 Świątniki Górne
ul. K. Bruchnalskiego 37

tel. 12 2704 269, 504-23-12-12

The Production and Trade Shop in Świątniki Górne at 37 Bruchnalskiego street is run by Mrs Maria Bujas. It is a family-owned firm whose business traditions go back to the 1930s. At that time, the metal production business was handled by Mr Feliks Kozłowski who was the grandfather of the present owner's husband, Mr Jerzy Bujas. Then, the firm was managed by his father, Feliks Bujas.

For many years, the firm was producing many metal products, e.g. similarly to most local companies, the firm manufactured padlocks. In our history, we also manufactured metal scissors, clips for curtain rods and, in cooperation with other craftsmen, metal cassettes. We finished the production of clips and metal cassettes in 1992.

Today, our core business is the production of steel structures and forged elements of gates, balustrades and fences. We also produce metal equipment for exported manholes. Our customers include such important customers as Stolbud in Włoszczowa, for whom we produced metal latches.
A very important part of the firm's business are the historical hardware renovation services. Considering our significant experience, our firm carries out most non-standard projects, always taking care to accurately model the old products of the metal craftsmanship.

We provide our services to many customers all over the country and, thanks to our care for quality, we are happy to be appreciated by our customers.

The company is affiliated with the Galician Chamber of Commerce.

 


 

 

imageimageimageimageimageimageimageimage